STRONA REJESTRACYJNA/REGISTRATION PAGE

DANE UCZESTNIKA V MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI LOGOPEDYCZNEJ„LOGOPEDIA W TEORII I PRAKTYCE”

Prosimy uzupełnić poniższe pola zgodnie z zasadami pisowni polskiej.
Please answer the following questions.

*- dane obowiązkowe
*- required fields

Imię*/Name*:   
Nazwisko*/Surname*:   
   
Student (I, II lub III stopnia)*/Student (1st, 2nd or 3rd degree)*:   
    

Prosimy o wpisanie numeru telefonu komórkowego - według następującego wzoru 123456789
Please enter your mobile phone number – according to the following example 123456789

Numer telefonu komórkowego*/Mobile phone number*:   
(9 cyfr bez dodatkowych znaków)/(9 digits with no additional signs)
E-mail*/Email*:   

W razie wątpliwości prosimy o kontakt mejlowy na adres: rejestracja@konferencjalogopedyczna.pl
If you have any further queries please contact us at: rejestracja@konferencjalogopedyczna.pl