STRONA REJESTRACYJNA/REGISTRATION PAGE

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA LOGOPEDYCZNA „ZABURZENIA PŁYNNOŚCI MOWY”. EDYCJA III
INTERNATIONAL CONFERENCE ON LOGOPEDICS: FLUENCY DISORDERS: THEORY AND PRACTICE. THIRD EDITION

Prosimy uzupełnić poniższe pola zgodnie z zasadami pisowni polskiej.
Please answer the following questions.

*- dane obowiązkowe
*- required fields

Imię*/Name*:   
Nazwisko*/Surname*:   
Student (I, II lub III stopnia)*/Student (1st, 2nd or 3rd degree)*:   
    

Prosimy o wpisanie numeru telefonu komórkowego - według następującego wzoru 123456789
Please enter your mobile phone number – according to the following example 123456789

Numer telefonu komórkowego*/Mobile phone number*:   
(9 cyfr bez dodatkowych znaków)/(9 digits with no additional signs)
E-mail*/Email*:   Jeśli oczekują Państwo dokumentu księgowego za wniesienie opłaty, prosimy wypełnić poniższy formularz. Opłata konferencyjna MUSI być wniesiona z konta instytucji, której dane mają znaleźć się na dokumencie księgowym.
If you would like to receive an accounting document for your payment, please fill out the following questions. The conference fee MUST then be paid from the account of the institution which data are to appear on the accounting document.

Nazwa instutucji/firmy/osoby/Name of institution/company/person:   
Adres instutucji/firmy/osoby/Address of institution/company/person:   
NIP instutucji/firmy/osoby/Tax Identification Number of institution/company/person:   
(10 cyfr bez dodatkowych znaków)/(10 digits with no additional signs)

W razie wątpliwości prosimy o kontakt mejlowy na adres: rejestracja@konferencja-zpm.edu.pl
If you have any further queries please contact us at: rejestracja@konferencja-zpm.edu.pl

Wypełniając i wysyłając poniższy formularz – wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie ujętych w niniejszym formularzu danych osobowych przez wskazanego administratora danych w celach komunikacyjnych, w tym zaprezentowania oferty administratora.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Wiedzy i Dialogu Społecznego AGERE AUDE, ul. Żołnierzy Września 73/6, 41-500 Chorzów, KRS: 0000524653. NIP: 6272739863, REGON: 243685254.
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu skomunikowania się z Panią/Panem przez fundację na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a ww. rozporządzenia;
  3. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu nawiązania kontaktu;
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  5. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  6. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy.