STRONA REJESTRACYJNA

SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE: EDUKACJA, WARTOŚCI, STYLE KOMUNIKACYJNE

Prosimy uzupełnić poniższe pola zgodnie z zasadami pisowni polskiej.

*- dane obowiązkowe

Imię*:   
Nazwisko*:   
Nauczyciel*:   
    

Prosimy o wpisanie numeru telefonu komórkowego - według następującego wzoru 123456789

Numer telefonu komórkowego*:   
(9 cyfr bez dodatkowych znaków)
E-mail*:   
Instytucja (afiliacja uczestnika):   

W razie wątpliwości prosimy o kontakt mejlowy na adres: konferencjaobywatelska@gmail.com