STRONA REJESTRACYJNA

VIII Logopedyczne Dni Uniwersytetu Śląskiego

Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa

Postępowanie logopedyczne w perspektywie tradycji i nowoczesności

(REJESTRACJA NA WYBRANE WARSZTATY NAUKOWO-SZKOLENIOWE

GODZ. 11.30 - 13.45).

Prosimy uzupełnić poniższe pola zgodnie z zasadami pisowni polskiej.

*- dane obowiązkowe

Imię*:   
Nazwisko*:   
Słuchacz*:   
    

Prosimy o wpisanie numeru telefonu komórkowego - według następującego wzoru 123456789

Numer telefonu komórkowego*:   
(9 cyfr bez dodatkowych znaków)
E-mail*:   Jeśli oczekują Państwo dokumentu księgowego za wniesienie opłaty, prosimy wypełnić poniższy formularz. Opłata konferencyjna MUSI być wniesiona z konta instytucji, której dane mają znaleźć się na dokumencie księgowym.

Nazwa instutucji/firmy/osoby:   
Adres instutucji/firmy/osoby:   
NIP instutucji/firmy/osoby:   
(10 cyfr bez dodatkowych znaków)

W razie wątpliwości prosimy o kontakt mejlowy na adres logopedia@us.edu.pl