Proszę wybrać lub odwiedzić ARCHIWUM:

2016
2017
2018
2019
2019 subwencja - potencjał dydaktyczny

Studia Podyplomowe rok akad. 2016
Studia Podyplomowe rok akad. 2016/2017
Studia Podyplomowe rok akad. 2017
Studia Podyplomowe rok akad. 2017/2018
Studia Podyplomowe rok akad. 2018
Studia Podyplomowe rok akad. 2018/2019
Studia Podyplomowe rok akad. 2019
Studia Podyplomowe rok akad. 2019/2020

Studia Niestacjonarne (SN) rok akad. 2015/2016
Studia Niestacjonarne (SN) rok akad. 2016/2017
Studia Niestacjonarne (SN) rok akad. 2017/2018
Studia Stacjonarne/Niestacjonarne (SS/SN) rok akad. 2018/2019
Studia Stacjonarne/Niestacjonarne (SS/SN) rok akad. 2019/2020

2017 (młodzi dotacja 2016)
2017 (młodzi dotacja 2017)
2018 (młodzi dotacja 2017)
2018 (młodzi dotacja 2018)
2019 (młodzi dotacja 2018)

2017 (statutowe dotacja 2017)
2018 (statutowe dotacja 2017)
2018 (statutowe dotacja 2018)
2019 (statutowe dotacja 2018)
2019 (potencjał badawczy 2019)

2019 subwencja - potencjał badawczy