OGŁOSZENIARozpoczęcie nowej edycji studiów podyplomowych z bibliotekoznawstwa i informacji naukowej nastąpi w październiku 2017 r.

[12.10.2016] Harmonogram na II semestr studiów podyplomowych bibliotekoznawstwa i informacji naukowej

wordpdf


Wysokość i terminy opłat za studia (18.11.2015)
Generowanie indywidualnego konta bankowego do dokonania opłaty za studia podyplomowe